Post

Privileged Identity Management: Vereiste voor een veilige omgeving

Veel organisaties maken gebruik van Microsoft Azure Active Directory voor het managen van hun cloud identities. Het beheer van deze omgeving is verdeeld over meerdere personen en de rechten die nodig zijn voor dit beheer zijn permanent toegekend. Met het toekennen van rechten, introduceer je een veiligheids risico. Dit risico kun je beperken door gebruik te maken van Privileged Identity Management (PIM) in Azure AD.

De komende tijd zal ik schrijven over zaken die te maken hebben met PIM. In deze serie wil ik ingaan op:

  • Waarom je Privileged Identity Management moet inzetten
  • Wat er nodig is om PIM te kunnen gebruiken
  • Hoe je de PIM inrichting laat aansluiten op jouw werkomgeving/cultuur
  • Hoe je PIM geautomatiseerd en rechtlijnig kunt configureren voor Azure AD of zelfs voor de verschillende Azure subscriptions in de tenant

De eerste blog verschijnt komende week: Waarom moet ik Privileged Identity Management inzetten in mijn omgeving?

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.